سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی


122,000 تومان لیوان 350 سی سی پایه بلند یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
400 عدد
92,500 تومان سطل نیم کیلوگرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
200 عدد
183,750 تومان سطل یک کیلوگرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
222,000 تومان سطل دو کیلویی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
205,000 تومان سطل دو کیلو و سیصد گرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
450,000 تومان دیس بزرگ تخت 23 گرمی یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
300 عدد
225,750 تومان دیس 15 گرمی یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
204,000 تومان دیس 13 گرمی یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
86,000 تومان لیوان 350 سی سی یکبار مصرف شفاف (آب هویجی) سروش پلاستیک سپاهان
300 عدد
205,000 تومان سطل یک کیلو و هشتصد گرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
68,000 تومان لیوان 200 سی سی یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
500 عدد
تماس بگیرید کاسه یکبار مصرف 50 گرمی تک ظرف کد 7545
375,000 تومان دیس بزرگ تخت یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
79,500 تومان لیوان 450 سی سی یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
95,500 تومان لیوان 500 سی سی یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
370,000 تومان سطل دو کیلو و دویست گرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
250 عدد
155,000 تومان سطل یک و نیم کیلوگرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
384,000 تومان ظرف دوخانه یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
400 عدد
238,000 تومان ظرف بسته بندی یک کیلو و نیم یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
285,000 تومان ظرف بسته بندی یک کیلوگرمی یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
300 عدد
142,500 تومان ظرف بسته بندی 500 سی سی یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد
نتایج 1 تا 32 از کل 192 نتیجه