سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی


384,000 تومان ظرف دوخانه یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
400 عدد

205,000 تومان سطل یک کیلو و هشتصد گرمی یکبار مصرف شیری سروش پلاستیک سپاهان
150 عدد

204,000 تومان دیس 13 گرمی سروش
250 عدد

289,430 تومان دیس گود بزرگ سروش
100 عدد

226,600 تومان دیس گود کوچک سروش
250 عدد

450,000 تومان دیس بزرگ تخت سروش 23 گرم
300 عدد

68,000 تومان لیوان 200 سی سی یکبار مصرف شفاف سروش پلاستیک سپاهان
500 عدد

تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L13
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L15
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L14
تماس بگیرید لیوان یکبار مصرف 100گرمی تک ظرف کد 6801
تماس بگیرید کاسه یکبار مصرف 50 گرمی تک ظرف کد 6802
تماس بگیرید کاسه یکبار مصرف 30 گرمی تک ظرف کد 6803
تماس بگیرید لیوان یکبار مصرف 250گرمی تک ظرف کد 7501
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L08
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L09
تماس بگیرید کاسه یکبار مصرف 500 گرمی تک ظرف کد 16003
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L01
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L02
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L03
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L04
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L05
تماس بگیرید درب گرد یکبار مصرف تک ظرف کد L07
نوشتن دیدگاه