ظروف یکبار مصرف اجیل

قیمت:
43,600 تومان
ظرف مایکروویو M1200 دردار طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
قیمت:
39,000 تومان
ظرف مایکروویو M1000 طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
قیمت:
654,600 تومان
ظرف مایکروویو M500 طب پلاستیک بسته 200 عددی
200 عدد
قیمت:
948,000 تومان
ظرف مایکروویو M1000 طب پلاستیک کارتن 145 عددی
145 عدد
قیمت:
51,200 تومان
ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
قیمت:
1,587,600 تومان
ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
قیمت:
672,600 تومان
سطل در دار 310 طب پلاستیک کارتن 300 عددی
300 عدد
قیمت:
720,000 تومان
ظرف مایکروویو 750 در دار طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
قیمت:
863,250,000 تومان
بدنه و درب ماکروویو 666 طب
150 عدد
قیمت:
2,561,000 تومان
ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک کارتن 300 عددی
300 عدد
قیمت:
872,000 تومان
ظرف مایکروویو M1200 دردار طب پلاستیک کارتن 120 عددی
120 عدد
نوشتن دیدگاه