سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف درب دار پلاستیکی


43,600 تومان ظرف مایکروویو M1200 دردار طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
348,300 تومان کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون کارتن 300 عددی
12 عدد
51,200 تومان ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
39,000 تومان ظرف مایکروویو M1000 طب پلاستیک بسته 6 عددی
6 عدد
654,600 تومان ظرف مایکروویو M500 طب پلاستیک بسته 200 عددی
200 عدد
672,600 تومان سطل در دار 310 طب پلاستیک کارتن 300 عددی
300 عدد
1,388,800 تومان کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون با درب گیاهی 800عددی
800 عدد
2,850 تومان تک پرسی درب دار یکبار مصرف آملون
6 عدد
1,060,000 تومان سطل در دار 1100 طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
720,000 تومان ظرف مایکروویو 750 در دار طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید درب گیاهی 125 آملون بسته 4800 عددی
4800 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون بسته 12 عددی
12 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 با درب آملون کارتن 150 عددی
6 عدد
تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 125 آملون بسته 400 عددی
400 عدد
1,587,600 تومان ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید ظرف درب دار شفاف 1000 گرمی ژالاپ
743,200 تومان سطل در دار 610 طب پلاستیک کارتن 200 عددی
200 عدد
2,561,000 تومان ظرف مایکروویو M1500 دردار طب پلاستیک کارتن 300 عددی
300 عدد
948,000 تومان ظرف مایکروویو M1000 طب پلاستیک کارتن 145 عددی
145 عدد
286,000 تومان دو خانه گیاهی درب دار آملون بسته 100 عددی
100 عدد
226,000 تومان تک پرسی گیاهی درب دار 1000 آملون بسته 100 عددی
100 عدد
215,000 تومان تک پرسی گیاهی درب دار آملون بسته 100 عددی
100 عدد
429,500 تومان تک پرسی گیاهی درب دار آملون کارتن 200 عددی زمرد
200 عدد