سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف چند قسمتی


230 تومان ظرف فوم دو خانه صبور
تماس بگیرید فوم دو خانه یکبار مصرف توحید شیراز ستاره
300 عدد
225,000 تومان ظرف غذا گیاهی دوخانه مرغی آملون کارتن 200 عددی
200 عدد
378,000 تومان ظرف غذا دو خانه گیاهی آملون کارتن 144 عددی
6 عدد
341,700 تومان ظرف غذای دو خانه گیاهی آملون بسته 150 عددی
150 عدد
15,750 تومان ظرف غذا دو خانه گیاهی آملون بسته 6 عددی
6 عدد
364,000 تومان ظرف غذا گیاهی سه خانه کبابی آملون کارتن 100 عددی
100 عدد
تماس بگیرید ظرف دو خانه شفاف تاک واریان کد DL005
300 عدد
تماس بگیرید ظرف دو خانه سفید تاک واریان کد MWT0021
300 عدد
تماس بگیرید ظرف آلومینیومی 2 خانه کوچک پارسه
تماس بگیرید ظرف آلومینیومی 3 خانه پارسه