سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف کترینگ


364,000 تومان ظرف غذا گیاهی چهار خانه مرغی آملون کارتن 100 عددی
200 عدد

247,000 تومان دیس کوچک گیاهی آملون
150 عدد

348,300 تومان کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون کارتن 300 عددی
12 عدد

156,000 تومان درب ظرف خورشتی یکبار مصرف PP احدی
500 عدد

1,388,800 تومان کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون با درب گیاهی 800عددی
800 عدد

2,850 تومان تک پرسی درب دار یکبار مصرف آملون
6 عدد

تماس بگیرید ظرف خورشتی یکبار مصرف مهر پارسا گستر
500 عدد

376,500 تومان کاسه خورشتی با درب گیاهی لیدا بسته 300 عددی
300 عدد

425,200 تومان ظرف دوخانه مرغی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد

425,200 تومان ظرف دوخانه کبابی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد

تماس بگیرید درب گیاهی 125 آملون بسته 4800 عددی
4800 عدد

تماس بگیرید درب گیاهی 105 آملون بسته 3000 عددی
3000 عدد

تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون بسته 200 عددی
200 عدد

تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 آملون بسته 200 عددی
200 عدد

تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون بسته 12 عددی
12 عدد

تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 با درب آملون کارتن 150 عددی
6 عدد

تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 125 آملون بسته 400 عددی
400 عدد

تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 105 آملون بسته 400 عددی
400 عدد

83 تومان درب یکبار مصرف خورشتی pp شفاف عسل پلاست
500 عدد

384,000 تومان ظرف بسته بندی دوخانه یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
400 عدد

185,200 تومان دیس گیاهی متوسط آملون کارتن 84 عددی
6 عدد

524,500 تومان ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون کارتن 144 عددی
6 عدد

21,800 تومان ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون بسته 6 عددی
6 عدد

309,000 تومان کاسه نیم کیلویی خورشتی با درب گیاهی لیدا بسته 300 عددی
300 عدد

237,500 تومان ظرف خورشتی یکبار مصرف شفاف PP احدی
500 عدد

تماس بگیرید ظرف خورشتی یکبار مصرف PP احدی
500 عدد

تماس بگیرید ظرف گیاهی تک پرس بدون درب لیدا بسته 400 عددی
400 عدد

تماس بگیرید ظرف یکبار مصرف خورشتی رنگی pp عسل پلاست
500 عدد

تماس بگیرید سینی مستطیلی مقوایی ویلا مقوا کد 17
نوشتن دیدگاه