سبد خرید شما خالی می باشد.
0

ظروف یکبار مصرف کترینگ


348,300 تومان کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون کارتن 300 عددی
12 عدد
156,000 تومان درب ظرف خورشتی یکبار مصرف PP احدی
500 عدد
1,388,800 تومان کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون با درب گیاهی 800عددی
800 عدد
364,000 تومان ظرف غذا گیاهی چهار خانه مرغی آملون کارتن 100 عددی
200 عدد
2,850 تومان تک پرسی درب دار یکبار مصرف آملون
6 عدد
تماس بگیرید ظرف خورشتی یکبار مصرف مهر پارسا گستر
500 عدد
247,000 تومان دیس گیاهی کوچک آملون بسته 150 عددی
150 عدد
376,500 تومان کاسه خورشتی با درب گیاهی لیدا بسته 300 عددی
300 عدد
425,200 تومان ظرف دوخانه مرغی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد
425,200 تومان ظرف دوخانه کبابی لیدا بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید درب گیاهی 125 آملون بسته 4800 عددی
4800 عدد
تماس بگیرید درب گیاهی 105 آملون بسته 3000 عددی
3000 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 آملون بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 آملون بسته 200 عددی
200 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب آملون بسته 12 عددی
12 عدد
تماس بگیرید کاسه خورشتی گیاهی 550 با درب آملون کارتن 150 عددی
6 عدد
تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 125 آملون بسته 400 عددی
400 عدد
تماس بگیرید درب خورشتی گیاهی 105 آملون بسته 400 عددی
400 عدد
83 تومان درب یکبار مصرف خورشتی pp شفاف عسل پلاست
500 عدد
384,000 تومان ظرف بسته بندی دوخانه یکبار مصرف سروش پلاستیک سپاهان
400 عدد
185,200 تومان دیس گیاهی متوسط آملون کارتن 84 عددی
6 عدد
524,500 تومان ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون کارتن 144 عددی
6 عدد
21,800 تومان ظرف غذا سه خانه گیاهی آملون بسته 6 عددی
6 عدد